Performans Pazarlama

Performans Pazarlamada, veri destekli stratejiler ve hedef odaklı önlemlerle başarılarınızı maksimize ediyoruz.

Performans Pazarlama, reklamverenlerin bir satış, kayıt veya tıklama gibi belirli bir eylem gerçekleştiğinde ödeme yaptığı bir çevrimiçi pazarlama türüdür. Ölçülebilir sonuçlar ilkesine dayanır, böylece pazarlama faaliyetlerinin YG'si (Yatırım Getirisi) net bir şekilde belirlenebilir.

Performans Pazarlama KPI'ları

KPI'lar (Key Performance Indicators), pazarlama faaliyetlerinin başarısını ölçen önemli göstergelerdir. Sağlık ve ilaç sektörlerinde, KPI'lar kampanyaların etkinliğini değerlendirerek hasta katılımı, ilaç satışları ve doktor ziyaretleri hakkında ölçülebilir veriler sağlar.

Performans Pazarlamadaki Kullanımı

Performans pazarlamada sıkça kullanılan KPI'lar arasında Dönüşüm Oranı, Tıklama Başına Maliyet (CPC), Reklam Harcamalarının Getirisi (ROAS) ve Müşteri Edinme Maliyeti (CAC) bulunur. Bu KPI'ların sürekli izlenmesi sayesinde sağlık sektöründeki pazarlamacılar, kampanyalarını optimize ederek daha fazla hastaya ulaşabilir ve tıbbi hizmetleri daha etkili bir şekilde tanıtabilirler.

Performans Pazarlamanın Özellikleri

Ölçülebilirlik

Performans pazarlamanın temel özelliklerinden biri, pazarlama aktivitelerinin tam olarak ölçülebilmesidir. Sağlık sektöründe, bir sağlık ilanına tıklama, hasta bilgilerini indirme veya randevu alma gibi her eylem izlenebilir ve değerlendirilebilir.

Hedef Odaklılık

Performans pazarlama, belirli sayıda hasta kaydı, ilaç satışı veya sağlık web sitelerine ziyaret gibi net ve spesifik hedefleri takip eder. Bu hedef odaklılık, tıp ve ilaç sektöründeki kampanyaların başarısı için kritik öneme sahiptir.

Maliyet Etkinliği

Yalnızca kullanıcıların istenen tepkileri verdiği eylemler için ödeme yapılır, örneğin bir sağlık ilanına tıklama veya bir sağlık bültenine kayıt olma. Bu, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar ve Cost-per-Click (CPC) veya Cost-per-Action (CPA) bazında gerçekleşir.

Optimizasyon

Toplanan verilerin sürekli analizi sayesinde, pazarlama faaliyetleri anında ayarlanabilir ve optimize edilebilir. Bu, sağlık kuruluşlarının bütçelerini daha verimli kullanmalarını ve hastaların ihtiyaçlarına ve pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde yanıt vererek daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlar.

Şeffaflık

Sağlık sektöründeki reklamverenler, kampanyalarının performansını her zaman tam olarak görebilir. Ne için ne kadar harcadıklarını ve karşılığında hangi sonuçları aldıklarını bilirler, bu da pazarlama stratejilerinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini ve ayarlanmasını sağlar.

Esneklik

Kampanyaların değişen koşullara veya yeni bilgilere hızla uyarlanabilmesi mümkündür. Bu, özellikle bütçe, seçilen kanallar veya hedef kitle ayarları gibi dinamik tıp ve ilaç sektöründe önemlidir.

Hedef Kitle Spesifikliği

Detaylı hedefleme sayesinde, bir sağlık ürünü veya hizmeti için ilgili kullanıcılar doğrudan hedeflenebilir. Bu, istenmeyen harcamaları en aza indirir ve hasta, doktor ve sağlık profesyonellerine yönelik dönüşüm şansını artırır.

Sürekli Öğrenme Eğrisi

Sürekli veri toplama ve analiz sayesinde, sürekli bir öğrenme süreci oluşur. Her kampanya ile hedef kitlenin davranışları ve tercihleri hakkında daha fazla bilgi edinilir, bu da sağlık sektöründe hasta deneyimini ve tedavi stratejilerini iyileştirmeye katkı sağlar.

Ölçeklenebilirlik

Başarılı performans pazarlama kampanyaları kolayca ölçeklenebilir. Bu, başarı tespit edildiğinde bütçenin artırılabileceği ve daha fazla potansiyel hastaya ulaşarak sağlık bilgilerini maksimum düzeyde yayma imkanı sağlar.

Teknoloji Odaklı

Performans pazarlama, kampanyaları yönetmek, veri toplamak ve analizler yapmak için en son teknolojileri, araçları ve platformları kullanır. Bu, özellikle sağlık sektöründe, teknolojik yeniliklerin pazarlama stratejilerinin verimliliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırabildiği durumlarda çok önemlidir.

Çekinmeyin, bizimle iletişime geçin.

Sanofeld, ilaç ve sağlık hizmetleri alanında uzmanlaşmış yenilikçi bir sağlık ajansıdır. OTC ve RX için kapsamlı pazarlama hizmetleri sunuyoruz.

A: Hansaring 12, 50670 Köln
E: mail@sanofeld.de

Performans Pazarlama Stratejisi

Bu, performans pazarlama kampanyalarının genel planlaması ve yönlendirilmesi anlamına gelir. Etkili bir strateji, hedeflerin belirlenmesini, hedef kitlelerin tanımlanmasını, bütçe tahsisini ve tıbbi hizmetler ve ürünlerin en iyi şekilde tanıtılması için uygun kanalların ve araçların seçilmesini içerir.

Uygulama

Başarılı bir performans pazarlama stratejisi, net hedeflerin tanımlanmasıyla başlar (örneğin, bir kliniğin web sitesi trafiğini artırmak veya bir ilacın satışlarını artırmak). Ardından, uygun kanallar seçilir ve kampanyalar buna göre yönlendirilir. ROI'yi (Yatırım Getirisi) maksimize etmek ve sağlık kampanyalarının verimliliğini artırmak için sürekli izleme ve ayarlama önemlidir.

Performans Pazarlamada Reklam Yöntemleri

Performans pazarlamada, pazarlama faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı ölçülebilir sonuçlar elde etmeyi amaçlayan çeşitli reklam yöntemleri mevcuttur. Özellikle sağlık ve ilaç sektörlerinde, hastaları, doktorları ve eczacıları etkili bir şekilde hedeflemek ve ilgili sağlık bilgilerini yaymak için hedefe yönelik yöntemler önemlidir. Bunlar arasında arama motoru reklamcılığı, e-posta pazarlama ve sosyal medya reklamcılığı gibi yöntemler yer alır.

Arama Motoru Reklamcılığı (SEA)

SEA, Google veya Bing gibi arama motorlarında ücretli reklamlar yayınlamaktır. Sağlık sektöründe bu reklamlar, hastaların tıbbi hizmetler, sağlık bilgileri veya ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için kullanılabilir.

Avantajı: Hızlı görünürlük ve ilgili anahtar kelimelere dayalı olarak trafiği doğrudan yönlendirme. Bu, belirli sağlık bilgileri veya tıbbi hizmetler arayan hastaları hedeflemeyi sağlar.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

SEO, bir web sitesinin arama motorlarında organik (ücretsiz) görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaları kapsar. Tıbbi kuruluşlar ve ilaç şirketleri için bu, ilgili sağlık bilgileri arandığında daha kolay bulunmayı sağlar.

Avantajı: Uzun vadeli görünürlük ve doğrudan tıklama başına maliyet olmadan sürdürülebilir trafik. İyi optimize edilmiş bir sağlık sitesi sürekli yeni hastalar çekebilir ve tıbbi hizmetlere olan güveni artırabilir.

Affiliate Pazarlama

Şirketler, ürün veya hizmetlerini tanıtmak için ortaklarla (affiliate) işbirliği yapar. Ortak, üretilen her satış veya yönlendirme için komisyon alır. Sağlık sektöründe bu tür ortaklıklar, tıbbi ürünlerin ve hizmetlerin daha geniş bir şekilde tanıtılmasına yardımcı olabilir.

Avantajı: Genellikle yalnızca başarılı bir satış veya yönlendirme durumunda maliyet oluşur, bu da reklam veren şirket için riski en aza indirir ve erişimi artırır.

Görsel Reklamcılık (Display Advertising)

Görsel reklamlar (bannerlar, videolar vb.) web sitelerinde veya uygulamalarda yayınlanır. Sağlık sektöründe bu reklamlar, yeni tıbbi cihazları, ilaçları veya hizmetleri tanıtmak için kullanılabilir.

Avantajı: Yüksek erişim ve kullanıcı ilgisine ve davranışlarına dayalı hedefleme, bu da hastaların ve tıbbi personelin etkili bir şekilde hedeflenmesini sağlar.

E-Posta Pazarlama

Potansiyel veya mevcut müşterilere doğrudan e-posta mesajları gönderme. Sağlık sektöründe e-posta pazarlama, hastaları yeni tedaviler, sağlık kontrolleri veya önleyici tedbirler hakkında bilgilendirmek için kullanılabilir.

Avantajı: Zaten ilgilenmiş bir hedef kitle ile doğrudan iletişim ve yüksek kişiselleştirme imkanları, bu da hasta bağlılığını güçlendirir ve bilgi iletimini iyileştirir.

Sosyal Medya Reklamcılığı

Facebook, Instagram, LinkedIn veya Twitter gibi platformlarda ücretli reklamlar. Sağlık sektöründe bu reklamlar, genç hedef kitlelere sağlık kampanyaları ve tıbbi hizmetler hakkında bilgi vermek için kullanılabilir.

Avantajı: Demografik veriler, ilgi alanları ve kullanıcı davranışlarına dayalı hedefleme, bu da etkili bir erişim ve katılım sağlar.

Retargeting/Remarketing

Önceden bir web sitesi veya ürünle etkileşime geçmiş ancak dönüşüm gerçekleştirmemiş kullanıcılara yönelik hedefli reklamlar. Sağlık sektöründe bu tür reklamlar, daha önce belirli tedavilerle ilgilenen hastaları yeniden hedeflemek için kullanılabilir.

Avantajı: Zaten ilgi göstermiş kullanıcıları yeniden hedefleyerek daha yüksek dönüşüm oranları sağlamak. Bu, hastaların sağlık hizmetlerine geri dönmelerini ve tıbbi teklifleri kullanmalarını teşvik edebilir.

Native Advertising

Bulunduğu editoryal ortamın biçim ve işlevine uyum sağlayan reklam içerikleri. Sağlık sektöründe Native Advertising, sağlıkla ilgili içeriklerin güvenilir ve çekici bir formatta sunulmasını sağlar.

Avantajı: Kullanıcılar tarafından doğrudan reklam olarak algılanmayan, rahatsız edici olmayan reklamlar, daha yüksek kabul görme oranına sahiptir. Bu, hastaların ve tıbbi personelin içeriği okuma ve buna tepki verme olasılığını artırır.

Çekinmeyin, bizimle iletişime geçin.

Sanofeld, ilaç ve sağlık hizmetleri alanında uzmanlaşmış yenilikçi bir sağlık ajansıdır. OTC ve RX için kapsamlı pazarlama hizmetleri sunuyoruz.

A: Hansaring 12, 50670 Köln
E: mail@sanofeld.de

HİZMETLER